PLASTOVÁ OCELOVÁ OCEL

  • PLASTIC MOULD STEEL

    PLASTOVÁ OCELOVÁ OCEL

    FORMOVÉ OCELE majú zvyčajne nižší obsah uhlíka - 0,36 až 0,40% a chróm a nikel sú hlavnými legujúcimi prvkami. Tieto vlastnosti umožňujú leštenie týchto materiálov do extrémne vysokej kvality.